తాజా వార్తలు

నేడు బాబాజీ స్మృతి దివస్

నేడు బాబాజీ స్మృతి దివస్ హైదరాబాద్: బాబాజీ పేరును ఎవరు గాఢమైన భక్తితో ఉచ్చరిస్తారో వారు తక్షణ ఆధ్యాత్మిక దీవెన …

తెలంగాణ

View All

నేడు బాబాజీ స్మృతి దివస్

నేడు బాబాజీ స్మృతి దివస్ హైదరాబాద్: బాబాజీ పేరును ఎవరు గాఢమైన భక్తితో ఉచ్చరిస్తారో వారు తక్షణ ఆధ్యాత్మిక దీవెన …

ఆంధ్రప్రదేశ్

View All

ఏపీకి ముందస్తు ఎన్నికలు లేనట్లే?

ఏపీకి ముందస్తు ఎన్నికలు లేనట్లే? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముందస్తు ఎన్నికలు లేనట్లేనని స్పష్టమవుతోంది. ఈ మేరకు ఏపీకి …