పని చేయని కోవిన్ పోర్టల్.. గంటలోనే క్రాష్..

పని చేయని కోవిన్ పోర్టల్.. గంటలోనే క్రాష్.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కరోనాను నియంత్రించేందుకు చేసే బృహత్తర వాక్సిన్నేషన్లో భాగంగా …

పని చేయని కోవిన్ పోర్టల్.. గంటలోనే క్రాష్.. Read More

18 ఏళ్ళు పైబడిన వారందరికీ వ్యాక్సిన్..

18 ఏళ్ళు పైబడిన వారందరికీ వ్యాక్సిన్.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకొని కీలక …

18 ఏళ్ళు పైబడిన వారందరికీ వ్యాక్సిన్.. Read More