సైబర్ నేరాలపై అవగాహన సదస్సు..

సైబర్ నేరాలపై అవగాహన సదస్సు.. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సైబర్ కాంగ్రెస్ అనే కార్యక్రమాన్ని 1650 పాఠశాలల్లో నిర్వహించడం …

సైబర్ నేరాలపై అవగాహన సదస్సు.. Read More