పూజారి పాత్రలో నటిస్తున్న ఆదిత్య ఓం..!!

పూజారి పాత్రలో నటిస్తున్న ఆదిత్య ఓం..!! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: వెరైటీ చిత్రాలతో ఆకట్టుకొన్న ఆదిత్య ఓం హీరో గా …

పూజారి పాత్రలో నటిస్తున్న ఆదిత్య ఓం..!! Read More