మల్లెపల్లిలో మద్యం మత్తులో డ్రైవర్ హల్చల్.. ఇద్దరికి గాయాలు..

మల్లెపల్లిలో మద్యం మత్తులో డ్రైవర్ హల్చల్.. ఇద్దరికి గాయాలు.. ఆర్.బి.ఎం సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మల్లెపల్లి గ్రామంలో …

మల్లెపల్లిలో మద్యం మత్తులో డ్రైవర్ హల్చల్.. ఇద్దరికి గాయాలు.. Read More