వాళ్ళని చూస్తూ డాన్స్ నేర్చుకున్న.. నటి సాయి పల్లవి

ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ప్రముఖ సినీ తార సాయి పల్లవి డాన్స్ ఎవరిని చూస్తూ నేర్చుకుందో తెలుసా?  ఆ నటినటులే తనకు ఆదర్శం అని సాయి పల్లవి చెప్పుకొచ్చారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.