ఆగిపోయిన వాట్సాప్,ఫేస్‌బుక్‌,ఇన్‌స్టా

ఆగిపోయిన వాట్సాప్,ఫేస్‌బుక్‌,ఇన్‌స్టా ఆర్.బి.ఎం న్యూఢిల్లీ:  ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వాట్సాప్,ఫేస్‌బుక్‌,ఇన్‌స్టా సేవలు నిలిచిపోయాయి. సోమవారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో ప్రపంచ …

ఆగిపోయిన వాట్సాప్,ఫేస్‌బుక్‌,ఇన్‌స్టా Read More