విద్యార్థులు చదువులతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలి: మహేష్ గౌడ్,శంకర్పల్లి సిఐ

విద్యార్థులు చదువులతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలి: మహేష్ గౌడ్,శంకర్పల్లి సిఐ ఆర్.బి.ఎం శంకర్పల్లి: విద్యార్థులు చదువుతోపాటు క్రీడా రంగంలో రాణించాలని …

విద్యార్థులు చదువులతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలి: మహేష్ గౌడ్,శంకర్పల్లి సిఐ Read More

ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి పులిమామిడిలో పేకాట..

ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి పులిమామిడిలో పేకాట.. ఆర్.బి.ఎం పులిమామిడి: పేకాటకు బానిసలుగా మారి ఎంతో మంది కుటుంబాలు రోడ్డున …

ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి పులిమామిడిలో పేకాట.. Read More

దారి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పట్టుకున్న శంకర్ పల్లి పోలీసులు..

దారి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పట్టుకున్న శంకర్ పల్లి పోలీసులు.. ఆర్.బి.ఎం శంకర్ పల్లి: గత కొద్దిరోజులుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా …

దారి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పట్టుకున్న శంకర్ పల్లి పోలీసులు.. Read More