విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చిన సీఎం జగన్: శ్రీకాంత్ రెడ్డి

 దేశంలోనే ప్రథమంగా నూతన విద్యావిధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన జగన్ ప్రభుత్వం నూతన విద్యా విధానంతో విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులుకు ఎనలేని మేలు …

విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చిన సీఎం జగన్: శ్రీకాంత్ రెడ్డి Read More