రాజేంద్రనగర్లో రెండు ఆవులపై చిరుత దాడి.. భయాందోళనలో స్థానికులు

రాజేంద్రనగర్లో రెండు ఆవులపై చిరుత దాడి.. భయాందోళనలో స్థానికులు రంగారెడ్డి, రాజేంద్రనగర్: రాజేంద్రనగర్ పరిథిలోని వలంతరి రైస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ …

రాజేంద్రనగర్లో రెండు ఆవులపై చిరుత దాడి.. భయాందోళనలో స్థానికులు Read More