వికారాబాద్ జిల్లాలో భూకంపం..

వికారాబాద్ జిల్లాలో భూకంపం.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండల పరిధిలోని రంగాపూర్ తండాలో భయంకరమైన శబ్దం రావడంతో …

వికారాబాద్ జిల్లాలో భూకంపం.. Read More