ఉదయాన్నే నిద్ర లేవడం ఎంత లాభమో తెలుసా..?

మనలో చాలా మంది ఉదయాన్నే నిద్ర నుంచి లేవరు. ఎందుకంటే రాత్రిళ్లు ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. దీనికి కారణం మన …

ఉదయాన్నే నిద్ర లేవడం ఎంత లాభమో తెలుసా..? Read More

వాకింగ్ చేస్తున్నారా… ఎన్ని నిమిషాలు చేస్తే ఎంత ప్రయోజనమో తెలుసా..!

నాగరిక అంతా నడకతోనే ప్రారంభమైంది. మానవ పరిణామ క్రమంలో మనిషి ఒకే దగ్గర ఉండలేదు. సముద్రాలు, ఖండాలు, నదులు దాటుకుంటూ …

వాకింగ్ చేస్తున్నారా… ఎన్ని నిమిషాలు చేస్తే ఎంత ప్రయోజనమో తెలుసా..! Read More