మంచిర్యాల జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు తల్లి,కొడుకు మృతి..

మంచిర్యాల జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు తల్లి,కొడుకు మృతి.. ఆర్.బి.ఎం మంచిర్యాల: జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలు ఒక కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. …

మంచిర్యాల జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు తల్లి,కొడుకు మృతి.. Read More