మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే రూ.1000 జరిమానా

మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే రూ.1000 జరిమానా ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణలో క్రమంగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసుల నేపథ్యంలో తాజాగా రాష్ట్ర …

మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే రూ.1000 జరిమానా Read More