వ్యవసాయ భూముల్లో పర్యటించిన క్యాసరం సర్పంచ్ పెంటయ్య..

వ్యవసాయ భూముల్లోపర్యటించిన క్యాసరం సర్పంచ్ పెంటయ్య.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వాల్ల రైతులు తీవ్ర భయాందోళనకు …

వ్యవసాయ భూముల్లో పర్యటించిన క్యాసరం సర్పంచ్ పెంటయ్య.. Read More