పేదల కోసం సిటీ స్కాన్ ధరలు తగ్గింపు: మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పేదల కోసం సిటీ స్కాన్ ధరలు తగ్గింపు: మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: పేదలను దృష్టిలో ఉంచుకొని …

పేదల కోసం సిటీ స్కాన్ ధరలు తగ్గింపు: మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ Read More

బీజేపీ నాయకులపై నిప్పులు చెరిగిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

బీజేపీ నాయకులపై నిప్పులు చెరిగిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హైదరాబాద్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ ప్రకటన చేస్తే అవగాహన లేకుండా …

బీజేపీ నాయకులపై నిప్పులు చెరిగిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ Read More