కేటీఆర్ ను సీఎం చేయాలి.. కేసీఆర్ ను ఫాంహౌస్ కు పంపాలి: సీపీఐ నేత నారాయణ

కేటీఆర్ ను సీఎం చేయాలి.. కేసీఆర్ ను ఫాంహౌస్ కు పంపాలి: సీపీఐ నేత నారాయణ తెలంగాణకు కొత్త ముఖ్యమంత్రి …

Read More