సాయిపల్లవికి తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళిసై మద్దతు

సాయిపల్లవికి తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళిసై మద్దతు ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ : సినీనటి సాయిపల్లవికి తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళిసై మద్దతుగా నిలిచారు. …

సాయిపల్లవికి తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళిసై మద్దతు Read More