శ్రీ శుభప్రద్  పటేల్ గారికి టిఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ కేటాయించాలని

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి ,మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల శాసనమండలి నియోజకవర్గ పట్టభద్రుల అభ్యర్థిత్వం శ్రీ శుభప్రద్  పటేల్ గారికి టిఆర్ఎస్ పార్టీ …

శ్రీ శుభప్రద్  పటేల్ గారికి టిఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ కేటాయించాలని Read More