రాష్ట్ర ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

రాష్ట్ర ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: రాష్ట్ర ప్రజలకు వినాయక …

Read More

విఘ్నాలు తొలగాలి.. శుభాలు కలగాలి: బి.జనార్దన్ రెడ్డి బీజేపీ చేవెళ్ల పార్లమెంట్ ఇంచార్జి

విఘ్నాలు తొలగాలి.. శుభాలు కలగాలి: బి.జనార్దన్ రెడ్డి బీజేపీ చేవెళ్ల పార్లమెంట్ ఇంచార్జి ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: రాష్ట్ర ప్రజలకు వినాయక …

Read More

వినాయక చవితిని పర్యావరణాన్ని కాపాడేలా జరుపుకోవాలి: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

వినాయక చవితిని పర్యావరణాన్ని కాపాడేలా జరుపుకోవాలి: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కరోనా నేపథ్యంలో మట్టి …

Read More

గణేష్ మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకునే వారు అనుమతుల కోసం ఇక్కడ నమోదు చేసుకోవాలి..

గణేష్ మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకునే వారు అనుమతుల కోసం ఇక్కడ నమోదు చేసుకోవాలి.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో …

Read More