పెండింగ్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన పోలీసులు

పెండింగ్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన తెలంగాణ పోలీసులు ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో పెండింగ్ చలాన్లపై రాయితీ ఇస్తున్నట్లు …

పెండింగ్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన పోలీసులు Read More

TELANGANA NEWS: సిటీ పోలీసులకు శుభవార్త..

సిటీ పోలీసులకు శుభవార్త.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ పోలీసులకు సీపీ సీవీ ఆనంద్ శుభవార్త తెలిపారు. వెస్ట్‌జోన్‌ పరిధిలో …

TELANGANA NEWS: సిటీ పోలీసులకు శుభవార్త.. Read More