ప్రెస్‌క్లబ్ వద్ద పోసానికి వ్యతిరేకంగా జనసేన నేతల నినాదాలు..

ప్రెస్‌క్లబ్ వద్ద పోసానికి వ్యతిరేకంగా జనసేన నేతల నినాదాలు.. ఆర్.బి.ఎం హైదరాబాద్‌: సోమాజీగూడ ప్రెస్‌‌క్లబ్‌ దగ్గర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. …

ప్రెస్‌క్లబ్ వద్ద పోసానికి వ్యతిరేకంగా జనసేన నేతల నినాదాలు.. Read More