5రూపాయల భోజనం పథకాన్ని ప్రారంభించిన పద్మారావు గౌడ్..

5రూపాయల భోజనం పథకాన్ని ప్రారంభించిన పద్మారావు గౌడ్.. ఆర్.బి.ఎం హైదరాబాద్: కోఠిలోని ప్రభుత్వ ఈ.ఎన్.టీ ఆసుపత్రిలో రోగి సహాయకులకు మూడు …

5రూపాయల భోజనం పథకాన్ని ప్రారంభించిన పద్మారావు గౌడ్.. Read More

బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించిన విప్లవ యోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్: పద్మారావు గౌడ్,ఉప సభాపతి

బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించిన విప్లవ యోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్: పద్మారావు గౌడ్,ఉప సభాపతి ఆర్.బి.ఎం: భారతదేశానికి స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్ర్యాలు …

బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించిన విప్లవ యోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్: పద్మారావు గౌడ్,ఉప సభాపతి Read More

రోశయ్య గారి మరణం అందరికీ తీరని లోటు: పద్మారావు గౌడ్, ఉప సభాపతి

రోశయ్య గారి మరణం అందరికీ తీరని లోటు: పద్మారావు గౌడ్, ఉప సభాపతి ఆర్.బి.ఎం సికింద్రాబాద్: తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్, …

రోశయ్య గారి మరణం అందరికీ తీరని లోటు: పద్మారావు గౌడ్, ఉప సభాపతి Read More

పేదలకు సైతం అధునాతన హంగుల వైద్యం : తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్

పేదలకు సైతం అధునాతన హంగుల వైద్యం : తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం సికింద్రాబాద్: వైద్యం ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతున్న …

పేదలకు సైతం అధునాతన హంగుల వైద్యం : తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ Read More