వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కమిటీలు ప్రకటించిన షర్మిల

వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కమిటీలు ప్రకటించిన షర్మిల ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణాలో రాజన్న రాజ్యం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ …

వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కమిటీలు ప్రకటించిన షర్మిల Read More