చలికాలంలో నారింజపండు తిన్నండి.. ఆ రోగాలకు చెక్ పెట్టండి…!

శీతాకాలంలో మార్కెట్‌లో విరివిగా దొరికే పండ్లలో నారింజ పండు (సంత్రా) ఒకటి. ఈ పండులో అధికంగా సిట్రస్‌ ఉంటుంది. దీన్ని …

చలికాలంలో నారింజపండు తిన్నండి.. ఆ రోగాలకు చెక్ పెట్టండి…! Read More