మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఉండటంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మెతుకు ఆనంద్, వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే

మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఉండటంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మెతుకు ఆనంద్, వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఆర్.బి.ఎం …

Read More