వెర్స‌టైల్ హీరో రానా దగ్గుబాటి రిలీజ్ చేసిన త్రిశంకు చిత్రంలోని ‘ఏడు రంగుల..`లిరికల్ వీడియో సాంగ్.

వెర్స‌టైల్ హీరో రానా దగ్గుబాటి రిలీజ్ చేసిన త్రిశంకు చిత్రంలోని ‘ఏడు రంగుల..`లిరికల్ వీడియో సాంగ్. స్టార్ హీరోయిన్ ర‌కుల్ …

Read More