కేఏ పాల్ జోక్ వేశారు.. వర్షాన్ని ఆపే శక్తి ఆయనకు ఉందట..

హైదరాబాద్: ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ పెద్ద జోకేశారు. వర్షం గురించి ఎవరూ ఆలోచించ వద్దని, తాను ఆగోపో …

కేఏ పాల్ జోక్ వేశారు.. వర్షాన్ని ఆపే శక్తి ఆయనకు ఉందట.. Read More