మంచిర్యాల జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు తల్లి,కొడుకు మృతి..

మంచిర్యాల జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు తల్లి,కొడుకు మృతి.. ఆర్.బి.ఎం మంచిర్యాల: జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలు ఒక కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. …

మంచిర్యాల జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు తల్లి,కొడుకు మృతి.. Read More

1600 మంది టీచర్లను బలి తీసుకున్న మహామ్మారి..!

1600 మంది టీచర్లను బలి తీసుకున్న మహామ్మారి..! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: కరోనా మహామ్మారి ఉగ్రరూపం దాలుస్తు ఎంతో మందిని అన్యాయంగా …

1600 మంది టీచర్లను బలి తీసుకున్న మహామ్మారి..! Read More