రాజకీయాల నుండి తప్పుకోబోతున్న తీన్మార్ మల్లన్న..?

రాజకీయాల నుండి తప్పుకోబోతున్న తీన్మార్ మల్లన్న..? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పు ఒప్పులను వెలికి తీసి …

రాజకీయాల నుండి తప్పుకోబోతున్న తీన్మార్ మల్లన్న..? Read More

వైఎస్ షర్మిల కొత్త పార్టీలోకి తీన్మార్ మల్లన్న?

వైఎస్ షర్మిల కొత్త పార్టీలోకి తీన్మార్ మల్లన్న? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తీన్మార్ మల్లన్న తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు …

వైఎస్ షర్మిల కొత్త పార్టీలోకి తీన్మార్ మల్లన్న? Read More