బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఉద్యమ వీరుడు శుభప్రద్ పటేల్..

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఉద్యమ వీరుడు శుభప్రద్ పటేల్.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: నగరంలోని ఖైరతాబాద్ …

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఉద్యమ వీరుడు శుభప్రద్ పటేల్.. Read More