ఆ పాటతో తాండూర్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు: శుభప్రద్ పటేల్, రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ మెంబర్

ఆ పాటతో తాండూర్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు: శుభప్రద్ పటేల్, రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ మెంబర్ ఆర్.బి.ఎం తాండూర్: విరాటపర్వం …

Read More

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఉద్యమ వీరుడు శుభప్రద్ పటేల్..

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఉద్యమ వీరుడు శుభప్రద్ పటేల్.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: నగరంలోని ఖైరతాబాద్ …

Read More