బిర్యానీ ప్రియులకు షాక్… బిర్యానీ తింటే గుండెపోటు! ఎందుకో తెలుసా?

బిర్యానీ ప్రియులకు షాక్… బిర్యానీ తింటే గుండెపోటు! ఎందుకో తెలుసా? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: బిర్యానీ ప్రియులకు వైద్యు నిపుణులు …

బిర్యానీ ప్రియులకు షాక్… బిర్యానీ తింటే గుండెపోటు! ఎందుకో తెలుసా? Read More