తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు..

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉండటంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక …

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు.. Read More

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు?

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కేంద్రం ఇప్పటికే సిబిఎస్ఈ పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు …

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు? Read More

ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్‌ వాయిదా..

ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్‌ వాయిదా.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉండటంతో విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికె …

ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్‌ వాయిదా.. Read More