కాంగ్రెస్ లో చేరికపై స్పందించిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు..

కాంగ్రెస్ లో చేరికపై స్పందించిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు.. ఆర్.బి.ఎం ఖమ్మం: ఇటీవల మాజీమంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కాంగ్రెస్ చేరుతారనే ప్రచారం …

కాంగ్రెస్ లో చేరికపై స్పందించిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు.. Read More