హైదరాబాద్‌లో జరిగిన నటుడు ఆశిష్‌ గాంధీ, నిఖితల వివాహం.

హైదరాబాద్‌లో జరిగిన నటుడు ఆశిష్‌ గాంధీ, నిఖితల వివాహం నటుడు ఆశీష్‌ గాంధీ ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ నికితతో …

హైదరాబాద్‌లో జరిగిన నటుడు ఆశిష్‌ గాంధీ, నిఖితల వివాహం. Read More