సంగారెడ్డిలో సొంత మనవడిని అతి కిరాతకంగా చంపి…

సంగారెడ్డిలో సొంత మనవడిని అతి కిరాతకంగా చంపి… ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ : మానవత్వం మంటగాల్సింది అనే దానికి ఉదాహరణ సంగారెడ్డి …

Read More

కుటుంబకలహాలతో భార్యను కిరాతంగా చంపినా భర్త..!

కుటుంబకలహాలతో భార్యను కిరాతంగా చంపినా భర్త..! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కుటుంబకలహాలతో భార్యను అతి కిరాతంగా హత్య చేసిన ఘటన …

Read More

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..!

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కారాగారం నుండి విడుదలైన కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే …

Read More

రోకలిబండతో కొట్టి దారుణంగా చంపేసిన చెల్లి

రోకలిబండతో కొట్టి దారుణంగా చంపేసిన చెల్లి గుంటూరు: సాధరణంగా చెల్లి తప్పు చేస్తే అన్న స్థానం లో ఉన్న వాళ్లు …

Read More