ఆ పాటతో తాండూర్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు: శుభప్రద్ పటేల్, రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ మెంబర్

ఆ పాటతో తాండూర్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు: శుభప్రద్ పటేల్, రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ మెంబర్ ఆర్.బి.ఎం తాండూర్: విరాటపర్వం …

Read More

ఓయూ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవం లో పాల్గొన్న రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ సభ్యులు శుభప్రద్ పటేల్…

ఓయూ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవం లో పాల్గొన్న రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ సభ్యులు శుభప్రద్ పటేల్… ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: …

Read More

అణగారిన వర్గాల ఆశాజ్యోతి.. సామాజిక అసమానతలును ఛేదించిన కాంతి రేఖ పూలే: శుభప్రద్ పటేల్,రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ సభ్యులు

అణగారిన వర్గాల ఆశాజ్యోతి.. సామాజిక అసమానతలును ఛేదించిన కాంతి రేఖ పూలే: శుభప్రద్ పటేల్,రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ సభ్యులు ఆర్.బి.ఎం …

Read More

బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు శుభప్రద్ పటేల్ కు వికారాబాద్ లో పౌర సన్మానం..

బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు శుభప్రద్ పటేల్ కు వికారాబాద్ లో పౌర సన్మానం.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకులు …

Read More

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన శుభప్రద్ పటేల్ ను సన్మానించిన BCJAC హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ రాధా కృష్ణ..

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన శుభప్రద్ పటేల్ ను సన్మానించిన BCJAC హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ రాధా కృష్ణ.. …

Read More