బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు శుభప్రద్ పటేల్ కు వికారాబాద్ లో పౌర సన్మానం..

బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు శుభప్రద్ పటేల్ కు వికారాబాద్ లో పౌర సన్మానం.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకులు …

Read More

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన శుభప్రద్ పటేల్ ను సన్మానించిన BCJAC హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ రాధా కృష్ణ..

బీసీ కమిషన్ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన శుభప్రద్ పటేల్ ను సన్మానించిన BCJAC హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ రాధా కృష్ణ.. …

Read More