రంగారెడ్డి జిల్లా కేశంపేట మండల కేంద్రంలో 10500కు వేలంలో లడ్డును కైవసం చేసుకున్న ఎం.డి ఉస్మాన్

రంగారెడ్డి జిల్లా కేశంపేట మండల కేంద్రంలో 10500కు వేలంలో లడ్డును కైవసం చేసుకున్న ఎం.డి ఉస్మాన్ ఆర్.బి.ఎం కేశంపేట: రంగారెడ్డి …

Read More

13 వేలకు గణేష్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్న మహమ్మద్ జాఫర్..

13 వేలకు గణేష్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్న మహమ్మద్ జాఫర్.. ఆర్.బి.ఎం వికారాబాద్: వికారాబాద్ జిల్లాలో వినాయక ఉత్సవాలు ప్రతి …

Read More