ఆలయాలు నాగరికతకు ప్రతీకలు: శ్రీకాంత్ రెడ్డి

ఆలయాలు నాగరికతకు ప్రతీకలు: శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆర్.బి.ఎం: ఆలయాలు నాగరికతకు ప్రతీకలని చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాయచోటి …

ఆలయాలు నాగరికతకు ప్రతీకలు: శ్రీకాంత్ రెడ్డి Read More

వీధి వీధినా సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలు…

వీధి వీధినా సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలు… ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ : వీధి వీధినా సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నామని ప్రభుత్వ …

వీధి వీధినా సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలు… Read More

ఉపాధి హామీ పథక అమలులో రాయచోటి నియోజకవర్గాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాలి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి 

ఉపాధి హామీ పథక అమలులో రాయచోటి నియోజకవర్గాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాలి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి రైతులకుపయోగపడే పనులను రూపొందించాలి అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ …

ఉపాధి హామీ పథక అమలులో రాయచోటి నియోజకవర్గాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాలి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి  Read More

అభివృద్దే మన నినాదం కావాలి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి.

అభివృద్దే మన నినాదం కావాలి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి. ఆదర్శంగా మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి చెందాలి సమిష్టికృషి,సమన్వయంతో సమస్యల పరిష్కారానికి కౌన్సిల్ సభ్యులు …

అభివృద్దే మన నినాదం కావాలి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి. Read More

ధర్మస్థాపనా కర్తవ్యానికి స్మృతిచిహ్నమే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి: చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి

ధర్మస్థాపనా కర్తవ్యానికి స్మృతిచిహ్నమే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి: చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ధర్మస్థాపనా కర్తవ్యానికి స్మృతిచిహ్నమే శ్రీకృష్ణ …

ధర్మస్థాపనా కర్తవ్యానికి స్మృతిచిహ్నమే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి: చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి Read More

విశ్వసౌభ్రాతత్వం, సోదరత్వాలకు ప్రతిరూపం రక్షాబంధన్: ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి.

విశ్వసౌభ్రాతత్వం, సోదరత్వాలకు ప్రతిరూపం రక్షాబంధన్: ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: విశ్వ సౌభ్రాతత్వం, సోదరత్వాలకు ప్రతి …

విశ్వసౌభ్రాతత్వం, సోదరత్వాలకు ప్రతిరూపం రక్షాబంధన్: ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి. Read More