గురువుల సేవలు వెలకట్టలేనివి: మున్సిపల్ చైర్మన్ ఫయాజ్ బాషా. రాయచోటి వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యాలయంలో ఘనంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు…

గురువుల సేవలు వెలకట్టలేనివి: మున్సిపల్ చైర్మన్ ఫయాజ్ బాషా. రాయచోటి వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యాలయంలో ఘనంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు… …

Read More