3వ విడత బోనాల చెక్కుల పంపిణీ చేసిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

3వ విడత బోనాల చెక్కుల పంపిణీ చేసిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం: సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గ పరిధిలో అన్ని …

3వ విడత బోనాల చెక్కుల పంపిణీ చేసిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం, డెస్క్, సికింద్రాబాద్ : బోనాలు వేడుకలను తెలంగాణ …

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

పలారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పద్మారావు గౌడ్

పలారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: ఆదివారం రాత్రి సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలోని తార్నాక డివిజన్ …

పలారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పద్మారావు గౌడ్ Read More

బోనాల వేడుకలో పాల్గొన్న పద్మారావు గౌడ్

బోనాల వేడుకలో పాల్గొన్న పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, కరోనా మహమ్మారి తో …

బోనాల వేడుకలో పాల్గొన్న పద్మారావు గౌడ్ Read More

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: బోనాలు వేడుకలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత …

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్ Read More

లాల్ దర్వాజలో అమ్మవారికి బోనం ఎత్తిన భక్తులు

లాల్ దర్వాజలో అమ్మవారికి బోనం ఎత్తిన భక్తులు హైదరాబాద్: తెలంగాణలో బోనాల పండుగకు ప్రత్యెక్యమైన గుర్తింపుంది సంసృతిసంప్రదాయలకు ప్రతీగా అషాడ …

లాల్ దర్వాజలో అమ్మవారికి బోనం ఎత్తిన భక్తులు Read More