ప్రతిఒక్కరూ మహాత్ముడిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి: లాల్ కృష్ణ ప్రసాద్

పరిగి:    మహాత్మాగాంధీ  జయంతిని దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పరిగి పట్టణంలో  గాంధీ జయంతి ఉత్సవాలు బీసీ …

ప్రతిఒక్కరూ మహాత్ముడిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి: లాల్ కృష్ణ ప్రసాద్ Read More