శ్రీవారికి సమర్పిస్తున్న తలనీలాలకు ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయో తెలుసా..!

తిరుమల: శ్రీవారికి దేశవ్యాప్తంగా భక్తులున్నారు. భక్తులకు ఈయన కొంగుబంగారం. అందుకే తిరుమలతో భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంటుంది. దేశ నలుమూలల …

Read More

నెరవేరనున్న రాయచోటి వాసులకు టి టి డి కళ్యాణ మండపం కల…

నెరవేరనున్న రాయచోటి వాసులకు టి టి డి కళ్యాణ మండపం కల… పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజల సౌకర్యార్థం రాయచోటిలో టిటిడి …

Read More