నిండు కుండలా మారిన హిమాయత్ సాగర్.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరిన బండ్లగూడ మేయర్..

నిండు కుండలా మారిన హిమాయత్ సాగర్.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరిన బండ్లగూడ మేయర్.. రాజేంద్రనగర్: ఎడతెరిపి లెకుండా కురిసిన భారీ …

Read More

రాజేంద్రనగర్ లో నిబంధనలకు విరుద్దంగా కరోన టెస్ట్లు..

రాజేంద్రనగర్ లో నిబంధనలకు విరుద్దంగా కరోన టెస్ట్లు.. రంగారెడ్డి, రాజేంద్రనగర్,బండ్లగూడా జాగీర్: రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని బండ్లగూడా మున్సిపల్ కార్పరోషన్లోని విజయ …

Read More