చెల్లెలిని ప్రేమించాడని.. స్నేహితుడిని 40సార్లు పొడిచిపోడిచి చంపాడు

బెంగళూరు: చెల్లెలును ప్రేమిస్తున్నాడనే కోపంలో స్నేహితుడినే దారుణంగా హత్య చేశాడు. చిక్కబళ్ళాపుర తాలూకా హారోబండ గ్రామంలో శనివారం రాత్రి ఈ …

చెల్లెలిని ప్రేమించాడని.. స్నేహితుడిని 40సార్లు పొడిచిపోడిచి చంపాడు Read More

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..!

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కారాగారం నుండి విడుదలైన కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే …

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..! Read More