వినాయక చవితిని పర్యావరణాన్ని కాపాడేలా జరుపుకోవాలి: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

వినాయక చవితిని పర్యావరణాన్ని కాపాడేలా జరుపుకోవాలి: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కరోనా నేపథ్యంలో మట్టి …

వినాయక చవితిని పర్యావరణాన్ని కాపాడేలా జరుపుకోవాలి: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

అందరికి వ్యాక్సిన్ అందించేలా చర్యలు: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

అందరికి వ్యాక్సిన్ అందించేలా చర్యలు: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని ప్రజలందరికి …

అందరికి వ్యాక్సిన్ అందించేలా చర్యలు: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

ముత్యాలమ్మ ఎల్లమ్మకి ముక్కుపుడక,కిరీటాన్ని సమర్పించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

ముత్యాలమ్మ ఎల్లమ్మకి ముక్కుపుడక,కిరీటాన్ని సమర్పించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: ఉప సభాపతి తీగుళ్ల పద్మారావు …

ముత్యాలమ్మ ఎల్లమ్మకి ముక్కుపుడక,కిరీటాన్ని సమర్పించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

CMRF ద్వారా పేదలకు ఖరీదైన వైద్యం : ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

CMRF ద్వారా పేదలకు ఖరీదైన వైద్యం : ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: దేశంలోనే ఉన్నతమైన …

CMRF ద్వారా పేదలకు ఖరీదైన వైద్యం : ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

వివాహా వేడుకలకు హాజరైన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

వివాహా వేడుకలకు హాజరైన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: పలు వివాహా వేడుకలకు హాజరైన ఉప సభాపతి …

వివాహా వేడుకలకు హాజరైన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

నిరుపేదలకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

నిరుపేదలకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: నిరుపేదలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని …

నిరుపేదలకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

నిధుల కొరత అడ్డంకిగా మారకుండా జాగ్రత్తలు:పద్మారావు గౌడ్,ఉప సభాపతి

నిధుల కొరత అడ్డంకిగా మారకుండా జాగ్రత్తలు:పద్మారావు గౌడ్,ఉప సభాపతి ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ : అభివృద్ధి కార్యకలాపాలకు నిధుల …

నిధుల కొరత అడ్డంకిగా మారకుండా జాగ్రత్తలు:పద్మారావు గౌడ్,ఉప సభాపతి Read More