వికారాబాద్ జిల్లాలో భూకంపం..

వికారాబాద్ జిల్లాలో భూకంపం.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండల పరిధిలోని రంగాపూర్ తండాలో భయంకరమైన శబ్దం రావడంతో …

Read More

TS NEWS: రోడ్డుపై బైటాయించిన నర్సయ్యగూడ గ్రామస్తులు..

రోడ్డుపై బైటాయించిన నర్సయ్యగూడ గ్రామస్తులు.. ఆర్.బి.ఎం వికారాబాద్: వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండల పరిధిలోని నరసయ్యగూడ గ్రామానికి బీటీ రోడ్డు …

Read More