విద్యార్థి సంఘ నాయకుడి నుంచి గవర్నర్‌ స్థాయికి ఎదిగిన రోశయ్య: వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ సందీప్ రెడ్డి

విద్యార్థి సంఘ నాయకుడి నుంచి గవర్నర్‌ స్థాయికి ఎదిగిన రోశయ్య: వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర …

Read More

17వ రోజు ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం కోఆర్డినేటర్ సందీప్ రెడ్డి..

17వ రోజు ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం కోఆర్డినేటర్ సందీప్ రెడ్డి.. ఆర్.బి.ఎం …

Read More

పుట్టినరోజు సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యుల ఆశీస్సులు తీసుకున్న ఏనుగుల సందీప్ రెడ్డి

పుట్టినరోజు సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యుల ఆశీస్సులు తీసుకున్న ఏనుగుల సందీప్ రెడ్డి ఆర్.బి.ఎం, రాజేంద్రనగర్: వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ …

Read More