కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిపై మండిపడ్డ మధుయాష్కీ గౌడ్.. పార్టీలో నుండి బయటికి….

కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిపై మండిపడ్డ మధుయాష్కీ గౌడ్.. పార్టీలో నుండి బయటికి…. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్:  కాంగ్రెస్ ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ …

కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిపై మండిపడ్డ మధుయాష్కీ గౌడ్.. పార్టీలో నుండి బయటికి…. Read More