బీజేపీకి, టీఆరేస్ కు ప్రత్యన్యాయ పార్టీ కాంగ్రెస్: గుడిమల్కాపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి వేణు గౌడ్

హైదరాబాద్: గుడిమల్కాపూర్ కాంగ్రేస్ పార్టీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి వేణు గౌడ్ గుడిమల్కాపూర్ లోని పలు బస్తీలో ప్రచారం నిర్వహించారు. అనంతరం …

Read More